Vandaag was het dan eindelijk zo ver: de feestelijke opening van onze fantastische nieuwe rijbaan, en het 75- en 50-jarig bestaan van de rijvereniging en ponyclub. Twee decennia geleden zijn de verenigingen gefuseerd. Juist daarom was de prachtige jarenlange samenwerking extra leuk om vandaag te mogen tonen. Om 14:00 begon het programma, en al snel stond het terrein vol met auto’s van mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Oud-voorzitter de heer Schut knipte het lint door en opende daarmee officieel de vernieuwde rijbaan. Hierbij is ook onze terreincommissie uitvoerig bedankt: zonder jullie was het immers niet gelukt!
Er zijn heel veel foto’s gemaakt, die nog verwerkt worden, maar we nemen jullie toch graag mee in een korte impressie van de feestmiddag. Deze werd ingevuld met demonstraties van de leden. Zo konden we genieten van een kür op muziek, het Hawaï 4-tal en een springclinic.
Ondertussen was er gelegenheid om oude foto’s en filmpjes te bekijken. En oude video van de onderlinge wedstrijd uit 1983(!) was behouden gebleven en erg in trek, daar de huidige ponyclubleden hun vader of moeder konden zien springen.

Een kleurplatenactie, uitgedeeld op de basisscholen in Zelhem, leverde een enorme rij bonte platen op! Ingeleverd door de kinderen, die dan natuurlijk ook hun familie meenamen om van een middag pony’s en paarden te genieten. De middag werd gezellig afgesloten met een heerlijke barbecue.