Lidmaatschappen

Bij Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o. kennen we een volledig (lessend) lidmaatschap, een startpaslidmaatschap en een accommodatielidmaatschap. Om je aan te melden als lid stuur je een e-mail naar secretaris Marjolein Brouwer via eppo49@hetnet.nl. De inschrijving wordt dan voor je in orde gemaakt.

Volledig Lidmaatschap

Een volledig lidmaatschap betekent dat je van de lessen gebruik mag maken en natuurlijk van alle activiteiten die de vereniging organiseert. Daarnaast mag je als lessend lid ook buiten de lesuren vrij gebruik maken van de rijbaan op het verenigingsterrein (incl. gebruik rijbaanverlichting). Je kunt kiezen of je één, twee of drie keer per week wilt lessen. Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10.

Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

Jaarlijkse contributie Rijvereniging
€ 255,00*

Jaarlijkse contributie Ponyclub
€ 194,00*

Startpas Lidmaatschap

Een startpaslidmaatschap (basislidmaatschap) betekent dat je lid bent van Rijvereniging en Ponyclub Zelhem zonder gebruik te maken van de lessen. Wél kun je deelnemen aan alle andere verenigingsactiviteiten. Naast de verenigingscontributie is ieder lid verplicht lid van de KNHS. Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10.

Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

Jaarlijkse contributie Rijvereniging
€ 55,00

Jaarlijkse contributie Ponyclub
€ 55,00

Accommodatie Lidmaatschap

Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij onze rijbanen ook beschikbaar voor leden welke niet willen lessen of geen startpaslidmaatschap willen. Het voordeel van dit lidmaatschap is dat je altijd in een bak kunt rijden met een goede bodem en verlichting. Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10.

Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

Jaarlijkse contributie Rijvereniging
€ 127,50

Jaarlijkse contributie Ponyclub
€ 127,50

* Bij 1 les per week. Bij 2 lessen per week geldt een toeslag van € 132,50 voor paarden en pony's.

De contributie van de vereniging wordt jaarlijks door onze penningmeester vastgesteld (en door de leden/ouders goedgekeurd). Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10. Voor deelname aan wedstrijden, aanvragen startpas, ponykamp e.d. wordt door de leden apart betaald.

Tarieven KNHS voor 2021 (bijkomende kosten)

Basisafdracht per lid (inclusief basiscontributie KNHS)   € 26,25 euro
Abonnement Paard&Sport (verplicht voor 1e gezinslid dat lid wordt van de KNHS)   € 0,00
Registratiekosten KNHS (eenmalig voor nieuwe leden)   € 0,00
N.B. bovenstaande kosten worden door de vereniging gefactureerd