Rijvereniging en Ponyclub Zelhem en omstreken concours (18)

Lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van onze vereniging? Langskomen op een van onze lesavonden kan natuurlijk altijd, maar ook het volgen van 3 gratis proeflessen is mogelijk. Neem voor meer informatie of het afspreken van een proefles contact op met Marjolein Brouwer via 0314-641595 of e-mail: eppo49@hetnet.nl

Lidmaatschappen

Bij Rijvereniging en Ponyclub Zelhem e.o. kennen we een volledig (lessend) lidmaatschap, een startpaslidmaatschap en een accommodatielidmaatschap.

1. Volledig lidmaatschap
Een volledig lidmaatschap betekent dat je van de lessen gebruik mag maken en natuurlijk van alle activiteiten die de vereniging organiseert. Daarnaast mag je als lessend lid ook buiten de lesuren vrij gebruik maken van de rijbaan op het verenigingsterrein (m.u.v. gebruik rijbaanverlichting en kantine). Je kunt kiezen of je één, twee of drie keer per week wilt lessen. Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10. Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

2. Startpaslidmaatschap
Een startpaslidmaatschap (basislidmaatschap) betekent dat je lid bent van Rijvereniging en Ponyclub Zelhem zonder gebruik te maken van de lessen. Wél kun je deelnemen aan alle andere verenigingsactiviteiten. Naast de verenigingscontributie is ieder lid verplicht lid van de KNHS. Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10. Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

3. Accommodatielidmaatschap
Om zoveel mogelijk leden van onze vereniging in staat te stellen goed te kunnen trainen is m.i.v. 2015 een nieuw soort lidmaatschap in het leven geroepen, namelijk het accommodatielidmaatschap. Dit geeft alle voordelen van een startpaslidmaatschap (basis) met als toevoeging dat een dergelijk lid ook vrij mag rijden op het verenigingsterrein (buiten de lessen om). Naast de jaarlijkse contributie is er éénmalig een inschrijfgeld van € 10. Leden die overgaan van de ponyclub Zelhem naar de rijvereniging Zelhem zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

De contributie van de vereniging wordt jaarlijks door onze penningmeester vastgesteld (en door de leden/ouders goedgekeurd). Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €10. Voor deelname aan wedstrijden, aanvragen startpas, ponykamp e.d. wordt door de leden apart betaald.

Klik hier om de lidmaatschappen voor Ponyclub Zelhem 2018 te bekijken
Klik hier om de lidmaatschappen voor Rijvereniging Zelhem 2018 te bekijken

Tarieven KNHS voor 2018

Tarieven KNHS voor 2018 Tarief
Basisafdracht per lid (inclusief basiscontributie KNHS) 21,75 euro
Abonnement Paard&Sport (verplicht voor 1e gezinslid dat lid wordt van de KNHS) 0 euro
Registratiekosten KNHS (eenmalig voor nieuwe leden) 0 euro
N.B. bovenstaande kosten worden door de vereniging gefactureerd

Partners

 Agradi.nl Webshop
Select